دکتر بادامچی – جراحی زیبایی بینی

عمل جراحی بینی به دو روش بی‌حسی موضعی و بیهوشی عمومی انجام می‌شود. برای اینکه خطراتی متوجه بیمار نشود بیهوشی عمومی را انجام می‌دهیم که عارضه کمتری داشته باشد.

مرکز فیلم

خرید غذا