راه حلی برای برنج شور

راه حلی برای برنج شور

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۷۲
💡شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در یک مهمانی برای مهمانانتان برنج شور درست کرده باشید . اگر قبل از آب کش کردن برنج متوجه شدید، که برنج شما شور شده است موقع آب کش کردن برنج آب بیشتری روی برنج داخل آبکش بریزید. اما اگر بعد از آب کش کردن برنج متوجه شوری آن شدید دیگر چاره ای برای برطرف کردن شوری آن ندارید. مگر اینکه خورش تان را بی نمک درست کنید.
@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

راه حلی برای برنج شور

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۷۲
(image) شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در یک مهمانی برای مهمانانتان برنج شور درست کرده باشید . اگر قبل از آب کش کردن برنج متوجه شدید، که برنج شما شور شده است موقع آب کش کردن برنج آب بیشتری روی برنج داخل آبکش بریزید. اما اگر بعد از آب کش کردن برنج متوجه شوری آن شدید دیگر چاره ای برای برطرف کردن شوری آن ندارید. مگر اینکه خورش تان را بی نمک درست کنید.
@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

راه حلی برای برنج شور

بک لینک رنک 5

فیلم سریال آهنگ