لیپوماتیک-دکتر ضابطی

دستگاه لیپوماتیک از پیشرفته ترین ومدرنترین دستگاه های لیپولیز در جهان می باشد که توسط FDAتائید شده است و برای اولین بار توسط یک جراح آلمانی ابداع شد. لیپولیزلیپوماتیک روشی مطمئن، موثر، بی خطر ودقیق است که در تمامی نواحی بدن قابل استفاده است.

اخبار

فانتزی