پادکست سی و هفتم – آمار چاقی در ایران

پادکست سی و هفتم – آمار چاقی در ایران

پادکست شماره ۳۷

محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد !

آمار چاقی در ایران

آمار چاقی در ایران نگران کننده است. چاقی می تواند دلیل امراض دیگری باشد …

اولین بار در پدیدار شد.

پادکست سی و هفتم – آمار چاقی در ایران

پادکست شماره ۳۷

محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد !

آمار چاقی در ایران

آمار چاقی در ایران نگران کننده است. چاقی می تواند دلیل امراض دیگری باشد …

اولین بار در پدیدار شد.

پادکست سی و هفتم – آمار چاقی در ایران

فیلم سریال آهنگ