پیلوکارپین داروی گلوکوم

پیلوکارپین داروی گلوکوم

گاهی پزشک درمان را با قطره پیلوکارپین شروع می کند و از آن جا که هر قطره فقط 5 تا 6 ساعت موثر است هر فرد باید در 24 ساعت چهار بار به ترتیب زیر چشم خود قطره بریزد. (هر بار یک تا دو قطره به فاصله یک دقیقه زیرا قطره اول ممکن است همراه […]

آهنگ جدید

خبر جدید

خبرگذاری خوزستان