چطور از ابتلا به زیكا پیشگیری كنیم؟

هر چند وقت یك‌بار نام ویروس جدیدی به گوش می‌رسد و در صدر اخبار رسانه‌های مختلف قرار می‌گیرد. این بار قرعه به نام ویروس زیكا افتاده تا مردم جهان و به‌ویژه زنان باردار را بترساند!

گوشی

شهرداری