6 اقدام زیبایی که نباید قبل از عید انجام دهید!

بيشترين عوارض ناشي از تزريق بوتاكس استفاده از مواد ارزان و غيرمجاز و تزريق توسط افراد غيرمتخصص و آموزش نديده در آرايشگاه‌ها و سالن‌هاي زيبايي است.

سپهر نیوز

شهرداری