به ترشح آدرنالين معتادم!

شايد شما هم اين روزها در اطراف‌تان با اخبار ناخوشايندي درباره مرگ نابهنگام قهرمانان ورزشي روبه‌رو شده باشيد. جواناني كه لب به دخانيات نمي‌زدند و البته حتي آمپول يا مكمل مجاز يا غيرمجازي هم مصرف نكرده بودند، اما ناگهان سكته مي‌كنند. پرس نیوز فانتزی