غذاهای پایین آورنده قند خون

غذاهای پایین آورنده قند خونمراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) گزارش می دهند که یک نفر از هر سه بزرگسال آمریکایی دارای پیش دیابت است. پیش دیابت زمانی رخ می دهد که قند خون شما بالاتر از نرمال باشد اما همانند مبتلایان به دیابت نباشد. غذاهای پایین آورنده قند خون مراکز کنترل و […]