واکنش جمعی از اهالی سینما نسبت به طرح کمپین شهروند سالم

واکنش جمعی از اهالی سینما نسبت به طرح کمپین شهروند سالم سازمان زیبا سازی شهر تهران در راستایی آگاهی بخشی به شهروندان و با همکاری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در جهت رشد و ارتقایسلامت شهروندان پایتخت با برگزاری کمپین طراحی گرافیک شهروند سالم بیماری های چربی خون، دیابت، فشارخون، سرطان و نیز HIV را […]