ترک سیگار و چاقی

ترک سیگار و چاقی برخی افراد پس از ترک سیگار  دچار افزایش وزن می شوند می خواهیم به مهمترین علت های این امر اشاره کنیم و راهنمایی های لازم برای پیشگیری از چاقی پس از ترک سیگار را در اختیار خوانندگان قرار دهیم آمارها حاکی از آنند که اکثر افراد سیگاری بعد از ترک سیگار […]