اصول بهداشت و سلامت

اصول بهداشت و سلامت معمولا عادت های بهداشتی، اصلاح پذیر و در کنترل شخصی افراد قرار دارد. هر فردی باید برای برخورداری از بهداشت و سلامت به مقیاس های زیر توجه کند و هر کدام از اصول زیر را رعایت نماید: 1. نظافت و بهداشت اعضای بدن 2. تغذیه و بهداشت مواد غذایی 3. خواب و […]

ترک سیگار و چاقی

ترک سیگار و چاقی برخی افراد پس از ترک سیگار  دچار افزایش وزن می شوند می خواهیم به مهمترین علت های این امر اشاره کنیم و راهنمایی های لازم برای پیشگیری از چاقی پس از ترک سیگار را در اختیار خوانندگان قرار دهیم آمارها حاکی از آنند که اکثر افراد سیگاری بعد از ترک سیگار […]