ژن موی سفید کشف شد

ژن موی سفید کشف شد محققان ادعا کردند که ژن مربوط به موی سفید را پیدا کردند. این کشفیات که با جمع آوری تحلیل‌های انجام شده در آمریکای لاتین بر روی بیش از ۶۰۰۰ نفر با نژادهای مختلف بدست آمد، نقش ژن در سفید شدن مو را نشان می دهد. محققین این تحقیق از دانشگاه […]