تب کردن همیشه هم مضر نیست!

تب کردن همیشه هم مضر نیست!
تب از علائم بیماری بوده و حالتی است که در آن دمای بدن جانوران خون‌گرم از مقدار طبیعی آن بیش‌تر شده و نقطه ثبت دمایی در مغز (set-point) جابجا می‌شود.

تب کردن همیشه هم مضر نیست!

تب از علائم بیماری بوده و حالتی است که در آن دمای بدن جانوران خون‌گرم از مقدار طبیعی آن بیش‌تر شده و نقطه ثبت دمایی در مغز (set-point) جابجا می‌شود.
تب کردن همیشه هم مضر نیست!

فروش بک لینک