خواص سلامتی نان جو و فواید آن

خواص سلامتی نان جو و فواید آن به طور کلی در به سه صورت مختلف استعمال می شود : ۱) جوی کامل که دانه با روی آن باشد و فقط دنباله آن را کنده باشند. ۲) جوی مقشر یا پوست گرفته که عملاً قسمتی از آن گرفته شده است. ۳) جوی سفید کرده که تمام […]