جستجوی درمانگر و عوامل مهم آن

جستجوی درمانگر و عوامل مهم آناگر من افسرده و در جستجوی درمانگر بودم عوامل زیر را در نظر می گرفتم: 1. برداشت و نظر شخصی: از خودم می پرسم آیا این همان کسی است که می توانم با او راحت باشم و به او اعتماد کنم؟ آیا محدودیتی در بازگو کردن واقعیت ها با او […]

پادکست سی ام – آلرژی و راه های مقابله با آن

پادکست سی ام – آلرژی و راه های مقابله با آن پادکست شماره ۳۰ محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد ! آلرژی و راه های مقابله با آن فصل بهار حساسیت های گوناگون را بهمراه می آورد که می تواند آزاردهنده باشد … اولین بار در پدیدار […]