پادکست سی و هفتم – آمار چاقی در ایران

پادکست سی و هفتم – آمار چاقی در ایران پادکست شماره ۳۷ محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد ! آمار چاقی در ایران آمار چاقی در ایران نگران کننده است. چاقی می تواند دلیل امراض دیگری باشد … اولین بار در پدیدار شد. پادکست سی و هفتم […]