با آرایش 180 درجه تغییر کنید

با آرایش 180 درجه تغییر کنیدخیلی‌ها به جای اینکه رنگ پوست را یکنواخت کنند با استفاده نادرست از کرم‌پودریا کانسیلر پوست‌صورت‌شان را غیرطبیعی و ایرادهای آن را بیشتر نمایان می‌کنند در حالیکه کرم‌پودرزدن هم تکنیک‌های خاص خودش را دارد. با آرایش 180 درجه تغییر کنید خیلی‌ها به جای اینکه رنگ پوست را یکنواخت کنند با […]