پادکست سی و هفتم – آمار چاقی در ایران

پادکست سی و هفتم – آمار چاقی در ایران پادکست شماره ۳۷ محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد ! آمار چاقی در ایران آمار چاقی در ایران نگران کننده است. چاقی می تواند دلیل امراض دیگری باشد … اولین بار در پدیدار شد. پادکست سی و هفتم […]

پادکست سی و ششم – مراقبت از چشم ها

پادکست سی و ششم – مراقبت از چشم ها پادکست شماره ۳۶ محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد ! مراقبت از چشم ها چشم ها بعنوان اعضای مهم و هم چنین حساس بدن ما نیازمند مراقبت ویژه هستند … اولین بار در پدیدار شد. پادکست سی و […]

پادکست های داستانی آشپزباشی – آشپزی های من و پسرم ! #۳

پادکست های داستانی آشپزباشی – آشپزی های من و پسرم ! #۳ اولین بار در پدیدار شد. پادکست های داستانی آشپزباشی – آشپزی های من و پسرم ! #۳ اولین بار در پدیدار شد. پادکست های داستانی آشپزباشی – آشپزی های من و پسرم ! #۳ اپدیت نود32 عکس

پادکست بیست و دوم – تغذیه در محل کار

پادکست بیست و دوم – تغذیه در محل کار پادکست شماره ۲۲ محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد ! تغذیه در محل کار ساعت های طولانی نشستن پشت میز می تواند موجب غفلت از داشتن تغذیه ی مناسب در محل کار شود … نوشته پادکست بیست و […]

پادکست هجدهم – صبحانه

پادکست هجدهم – صبحانه پادکست شماره ۱۸ محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد ! صبحانه در این پادکست از ضرورت خوردن صبحانه و فواید آن صحبت شده است. نوشته پادکست هجدهم – صبحانه اولین بار در آشپزی با آشپزباشی پدیدار شد. آلرژی و تغذیه عرفان دینی

پادکست چهاردهم – مراقبت از پاها

پادکست چهاردهم – مراقبت از پاها پادکست شماره ۱۴ محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد ! مراقبت از پاها “پا” قلب دوم انسان است ، نکاتی که باید در رابطه با مراقب از این عضو بدن دانست … نوشته پادکست چهاردهم – مراقبت از پاها اولین بار […]