چگونه عید سالمندان را شیرین تر کنیم؟

چگونه عید سالمندان را شیرین تر کنیم؟
ایرانیان از چند هفته قبل از چهارشنبه سوری معمولا مراسم آیینی خود را آغاز و برای ایام تعطیل خود برنامه ریزی می کنند. برنامه ریزی پدر و مادرها و فرزندانشان کار زیاد دشواری نیست و با هماهنگی های گروهی انجام می گیرد ولی در خانه هایی که سالمند حضور دارد، شرایط طور دیگری است.

چگونه عید سالمندان را شیرین تر کنیم؟

ایرانیان از چند هفته قبل از چهارشنبه سوری معمولا مراسم آیینی خود را آغاز و برای ایام تعطیل خود برنامه ریزی می کنند. برنامه ریزی پدر و مادرها و فرزندانشان کار زیاد دشواری نیست و با هماهنگی های گروهی انجام می گیرد ولی در خانه هایی که سالمند حضور دارد، شرایط طور دیگری است.
چگونه عید سالمندان را شیرین تر کنیم؟

اخبار دنیای تکنولوژی

اتوموبیل