آهک زدایی از کتری

آهک زدایی از کتری پاورقی های آشپزباشی #خانه_داری، شماره ۴۰ کتری یکی از وسایل مهم در آشپزخانه است. متاسفانه بعد از مدتی استفاده از کتری ، آهک آب در آن ته نشین می شود و عملا باعث از کار افتادن کتری می گردد.پاک کردن این آهک از مجاری کتری نیز کار ساده ای نیست . […]