سلامت خانواده با مرغ سبز چیک چیک (بدون آنتی بیوتیک)

سلامت خانواده با مرغ سبز چیک چیک (بدون آنتی بیوتیک)شرکت الماس سبز خزر بزرگترین تولید و توزیع کننده مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک تمام سعی خود را در جهت سلامت گوشت مرغ برای مصرف کننده قرار داده است. سلامت خانواده با مرغ سبز چیک چیک (بدون آنتی بیوتیک) شرکت الماس سبز خزر بزرگترین تولید و […]