چلوكباب با رنگ غیر مجاز!

چلوكباب با رنگ غیر مجاز!یک شعبه از مشهورترین رستوران های زنجیره ای تهران به دلیل استفاده از رنگ‌های مصنوعی تعطیل شد. آیا واقعا این رنگ‌ها تا این حد خطرناكند؟ چلوكباب با رنگ غیر مجاز! یک شعبه از مشهورترین رستوران های زنجیره ای تهران به دلیل استفاده از رنگ‌های مصنوعی تعطیل شد. آیا واقعا این رنگ‌ها […]

رتینوپاتی دیابتی با عروق غیر طبیعی

رتینوپاتی دیابتی با عروق غیر طبیعی با افزایش طول مدت ابتلا به دیابت و همچنان که مشکلات چشمی پیشرفت می کند عروق قسمت های زیادی از شبکیه مسدود می شود و برای جبران کم خونی شبکیه عروق جدیدی شکل می گیرند که با ایجاد آن ها رتینوپاتی وارد مرحله پیشرفته به نام رتینوپاتی دیابتی تکثیری […]