بوتاکس برای چه کسانی خطر دارد؟

بوتاکس برای چه کسانی خطر دارد؟چند وقت پیش در یک مهمانی متوجه شدم میزبان برای قبولی دخترش در کنکور جایزه ویژه ای در نظر گرفته است؛ بوتاکس صورت و بالاکشیدن ابروها! بوتاکس برای چه کسانی خطر دارد؟ چند وقت پیش در یک مهمانی متوجه شدم میزبان برای قبولی دخترش در کنکور جایزه ویژه ای در […]