برای کاهش وزن مجبور به حذف نوشابه و هله هوله نیستید

برای کاهش وزن مجبور به حذف نوشابه و هله هوله نیستید مطالعات نشان می دهند چاقی آمریکایی ها به دلیل زیاده روی در هله هوله نیست و محققان دلیل مهمتر را پر خوری دانستند. بر اساس مطالعات جدید شاید مردم مجبور به حذف نوشابه و هله هوله برای خود نباشند. پرسش محققان آن بود که […]