تب کردن همیشه هم مضر نیست!

تب کردن همیشه هم مضر نیست!تب از علائم بیماری بوده و حالتی است که در آن دمای بدن جانوران خون‌گرم از مقدار طبیعی آن بیش‌تر شده و نقطه ثبت دمایی در مغز (set-point) جابجا می‌شود. تب کردن همیشه هم مضر نیست! تب از علائم بیماری بوده و حالتی است که در آن دمای بدن جانوران […]