همه فوت‌ و فن‌ های لایه‌ برداری پوست

همه فوت‌ و فن‌ های لایه‌ برداری پوستفرآيندي كه سلول‌هاي مرده از روي سطح پوست برداشته مي‌شوند را «لايه‌برداري» مي‌گويند. لايه‌برداري باعث مي‌شود كه سلول‌هاي مرده از روي سطح پوست برداشته شوند و جا براي سلول‌هاي نو و جوان باز شود تا پوست با اين سلول‌هاي جوان، ظاهري جوان‌تر پيدا كند. همه فوت‌ و فن‌ […]