اختلالات انزال در مردان

زودانزالی و دیرانزالی از گروه اختلالات انزال در اختلالات جنسی مردان هستند. وجود این اختلالات می تواند بر رضایت زن و شوهر از زندگی مشترک تاثیر بگذارد.

خبرگذاری اصفحان

اس ام اس جدید