رتینوپاتی دیابتی با عروق غیر طبیعی

رتینوپاتی دیابتی با عروق غیر طبیعی

با افزایش طول مدت ابتلا به دیابت و همچنان که مشکلات چشمی پیشرفت می کند عروق قسمت های زیادی از شبکیه مسدود می شود و برای جبران کم خونی شبکیه عروق جدیدی شکل می گیرند که با ایجاد آن ها رتینوپاتی وارد مرحله پیشرفته به نام رتینوپاتی دیابتی تکثیری یا رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو می شود. […]

عکس

سیستم اطلاع رسانی

خبر اسلامی