مراقب این 6 اشتباه رایج آرایشی باشید

ما آرایش می کنیم تا زیباتر و جذاب تر از قبل به چشم آییم اما یک اشتباه کوچک در شیوه آرایش، نه تنها شما را زیباتر نمی کند بلکه زیبایی طبیعی تان را نیز از بین می برد.

خبرگذاری اصفحان

خبر فرهنگیان