موقع خرید میوه و سبزی حواستان به این موارد باشد

بسیاری از افراد گمان می کنند میوه هایی که در تره بار عرضه می شوند کیفیت پایین تری دارند چون درهم و ریزتر است و درعوض میوه فروشی ها، میوه های زیباتر و دست چین شده را عرضه می کنند.

خبر جدید

موبایل دوستان