میکاپ عروس، کابوس یا رویا

مساله از جایی شروع می شود که من خودم را زیبا نمی بینم یا زیبایی های خودم را نمی بینم و خودم را قبول ندارم، چه می شود؟ من کسانی که به نظرم زیباتر هستند را به عنوان الگو انتخاب می کنم. کسان دیگری!

خبرگذاری اصفحان

دانلود آهنگ آذری