نگاه کردن داخل مایکروفر روشن سرطان زاست؟

نگاه کردن به درون مایکروفر و دیدن اینکه غذا چگونه پخته می شود خیلی وسوسه برانگیز است، اما آیا سالم است؟ می خواهیم برایتان توضیح دهیم که باید از این عادت دست برداشت یا خیر.

اخبار دنیای تکنولوژی

گیم پلی استیشن