پادکست سی و دوم – طبیعت و تأثیر آن بر سلامتی

پادکست سی و دوم – طبیعت و تأثیر آن بر سلامتی

پادکست شماره ۳۲

محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد !

طبیعت و تأثیر آن بر سلامتی

وجود ما انسان ها نیز مانند بقیه جانداران از طبیعت سرچشمه میگیرد، وقت گذراندن در طبیعت فواید بسیاری خواهد داشت …

اولین بار در پدیدار شد.

پادکست سی و دوم – طبیعت و تأثیر آن بر سلامتی

پادکست شماره ۳۲

محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد !

طبیعت و تأثیر آن بر سلامتی

وجود ما انسان ها نیز مانند بقیه جانداران از طبیعت سرچشمه میگیرد، وقت گذراندن در طبیعت فواید بسیاری خواهد داشت …

اولین بار در پدیدار شد.

پادکست سی و دوم – طبیعت و تأثیر آن بر سلامتی

خرید بک لینک

خرم خبر