کاشت موی اتوماتیک در ایران (دکتر دائر)

اولین تلاش برای ترمیم موهای از بین رفته، براساس انتقال موهای ناحیه ی پس سر به ناحیه ی جلوی سر شکل گرفت و محققین متوجه شدند که این موهای کاشته شده دیگر دچار ریزش نمی شوند.

موسیقی روز

خبرگذاری خوزستان