7 گام دکتر آز برای غلبه بر نفخ و پف صبحگاهی

علم جدید نقش مهم باکتری های روده برای اینکه در ناحیه شکمی چه حسی داشته باشید را به اثبات رسانده است و اینکه شما می توانید در عرض یک روز با روش غذا خوردنتان بستر باکتریایی روده را تغییر دهید.

استخدام

آپدیت نود 32