راه حلی برای تمیز کردن مبل های خانه

راه حلی برای تمیز کردن مبل های خانه پاورقی های آشپزباشی #خانه_داری، شماره ۷۴ اگر مبل های خانه تان بو گرفته و کثیف شده است روی پارچه آن کمی جوش شیرین بپاشید و صبر کنید برای یکی، دو ساعت جوش شیرین روی آن بماند سپس به آرامی با کشیدن جاروبرقی روی پارچه مبل جوش شیرین […]