پادکست بیست و دوم – تغذیه در محل کار

پادکست بیست و دوم – تغذیه در محل کار پادکست شماره ۲۲ محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد ! تغذیه در محل کار ساعت های طولانی نشستن پشت میز می تواند موجب غفلت از داشتن تغذیه ی مناسب در محل کار شود … نوشته پادکست بیست و […]