در کافی شاپ های بیمارستان های انگلستان مالیات ۲۰ درصدی به نوشیدنی های شکر دار تعلق می گیرد

در کافی شاپ های بیمارستان های انگلستان مالیات ۲۰ درصدی به نوشیدنی های شکر دار تعلق می گیرد رئیس سازمان ملی سلامت انگلستان گفت : قرار است سازمان ملی سلامت ، مالیات ویژه ای را بر نوشیدنی های شکر دار در بیمارستان ها و مراکز سلامتی انگلستان برای جلو گیری از رشد مشکل اضافه وزنی […]