چرا بدنم را زشت می بینم؟

چرا بدنم را زشت می بینم؟تا به حال با بسیاری از افراد مواجه شده اید که از ظاهر جسمانی خود راضی نبوده و خود را زشت می دانسته اند، بنابراین خود را به تیغ جراحی زیبایی سپرده اند. چرا بدنم را زشت می بینم؟ تا به حال با بسیاری از افراد مواجه شده اید که […]

حنا موهایتان را شفاف می کند

حنا موهایتان را شفاف می کند پاورقی های آشپزباشی #سلامتی، شماره ۳۰ اگر دوست دارید موهایی پرپشت، زیبا، شفاف و لطیف داشته باشید،‌ اصلا دوروبر مواد شیمیایی نگردید. در عوض از حنا استفاده کنید تا تمام آرزوهایی که در مورد موهایتان دارید، محقق شود.حنا موها را پرپشت، قوی و نرم می‌کند. اگر مرتب روی موهایتان […]